Monday, 11 December 2006

หินและคริสตัล

  • ประเภทและคุณสมบัติของ "มาสเตอร์ คริสตัล"
  • การบำบัดโรคด้วยหินสี
  • ทฤษฎีแห่งรัตนชาติบำบัด
  • รูปทรงของหินกับพลังบำบัด
  • ชนิดของโรคและชนิดของหินสี
  • แนวทางในการใช้พลังหินบำบัด
  • วิธีการชำระล้างหินให้บริสุทธิ์
  • หินสีกับความเชื่อ
  • ศูนย์กลางแห่งพลัง
  • วิธีการเลือกและเก็บอัญมณี

ทั้งหมดนี้รวมอยู่ใน http://www.stonelover.com

No comments: