Monday, 11 December 2006

อิทธิพลของสีทั้ง 5

อิทธิพลของสีทั้ง 5 เท่าที่เขียนเรียงลำดับมาเพียงเป็นพื้นฐานครบทั้ง 5 สี เพื่อให้รู้จักกับความหมายสัญลักษณ์บ่งบอกถึงธาตุทั้ง 5 ในศาสตร์นี้มีมาอย่างไร คงสรุปได้ว่า ในผังยันต์เต่า (ปากัว) มีหลักสีดังนี้

ธาตุไฟ มีสัญลักษณ์ สีแดง รูปสามเหลี่ยม
ธาตุดิน มีสัญลักษณ์ สีเหลือง รูปสี่เหลี่ยม
ธาตุทอง มีสัญลักษณ์ สีขาว รูปกลม
ธาตุน้ำ มีสัญลักษณ์ สีดำ (น้ำเงิน) รูปหกเหลี่ยม
ธาตุไม้ มีสัญลักษณ์ สีเขียว รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

เทคนิคการนำสีมาตกแต่งบ้านให้ถูกโฉลก ควรเรียนรู้ในธรรมชาติของแต่ละสี คือ ตัวแทนของธาตุ ข้อสำคัญธาตุแต่ละธาตุนั้น มีพลังของตัวเอง มีอำนาจส่งเสริม หรือ ทำลายหักล้างธาตุอื่นได้ตามธรรมชาติ ทุกคนจึงต้องรับรู้ในหลักนี้

ธาตุที่ส่งเสริม พอเป็นตัวอย่างโดยย่อ

ธาตุไม้ เป็นตัวเสริม ธาตุไฟ เพราะธาตุไฟไม่มีไม้เป็นเชื้อ ไฟจะดับไม่มีพลัง
ธาตุไฟ เป็นตัวเสริม ธาตุดิน เมื่อไฟเผาไม้ จะเกิดขี้เถ้า ถ่าน ผง รวมกันมากอัดแน่นจน เป็นดิน ไฟไม่เผาไม้ ดินก็ไม่มีการขยายปริมาณพื้นที่
ธาตุดิน เป็นตัวเสริม ธาตุทอง ดินเมื่ออัดแน่นตกผลึก ทำให้เกิดแร่ธาตุ เป็นดีบุก สังกะสี เหล็ก และ ธาตุที่มีค่ามากที่สุด คือธาตุทอง เมื่อธาตุดินไม่มี ธาตุทองก็ไม่มีการเจริญเติบโตเช่นกัน
ธาตุดิน ธาตุทอง เป็นตัวเสริม ธาตุน้ำ แร่ธาตุทอง คือ สื่อการดูดซับความชื้นมากที่สุด ความชื้นนั้น คือ ไอน้ำที่ลอยอยู่ในอากาศ ไอน้ำเมื่อรวมตัวเป็นก้อน คือเม็ดน้ำ เป็นเมฆเป็นฝนเพื่อหล่อเลี้ยงให้สิ่งมีชีวิตได้เจริญเติบโต เมื่อขาดทอง ก็ไม่มีน้ำ ขาดน้ำก็ขาดการเติบโต ฉะนั้น

สีเขียว (ธาตุไม้) ถูกโฉลกกับ สีแดง (ธาตุไฟ)
สีแดง (ธาตุไฟ) ถูกโฉลกกับ สีเหลือง (ธาตุดิน)
สีเหลือง (ธาตุดิน) ถูกโฉลกกับ สีขาว (ธาตุทอง)
สีขาว (ธาตุทอง) ถูกโฉลกกับ สีน้ำเงิน สีดำ (ธาตุน้ำ)
สีดำ น้ำเงิน (ธาตุน้ำ) ถูกโฉลกกับ สีเขียว (ธาตุไม้)

การจัดวางสิ่งของในบ้าน หากคุณใช้อิทธิพลของสีที่มีกระแสเกื้อกูลกัน หรือใช้รูปลักษณะของธาตุนั้น มาประกอบ จะก่อให้เกิดการผสมผสาน เรื่องยากกลายเป็นง่าย ร้ายกลายเป็นดีได้เสมอ สีตรงกันข้าม กับการส่งเสริมเกื้อกูล คือ ธาตุที่ขัดขวางทำลายกันให้ขัดแย้ง เสียหาย สูญสิ้น คือ ธาตุ และสี ดังนี้

ธาตุไม้ จะแทรก ธาตุดิน
ธาตุดิน จะปิดกั้น ธาตุน้ำ
ธาตุน้ำ จะดับ ธาตุไฟ
ธาตุไฟ จะเผา ธาตุทอง
ธาตุทอง จะตัด ธาตุไม้

ท่องให้ขึ้นใจจนจำได้ เพื่อจะได้มีสติเมื่อประสบปัญหาการขัดแย้ง การไม่ชอบหน้ากับใครนั้นก็เพราะ "ปากัว" รหัสของธาตุนั้นขัดแย้งกันค่ะ เริ่มต้นที่ "ดินปิดกั้นน้ำ น้ำดับไฟ ไฟเผาทอง ทองตัดไม้ ไม้ชำแรกดิน"

ธาตุที่ถูกโฉลกกันก็มีให้จำง่ายๆ ดังนี้ค่ะ "ดินเป็นแม่ของทอง ทองเป็นแม่ของน้ำ น้ำให้ชีวิตแก่ไม้ ไม้เป็นแม่ของไฟ ไฟเป็นแม่ของดิน" เพียงแค่นี้ คุณจะปลงอะไรได้แยะเมื่อเห็นใครได้รับการสนับสนุนจากใคร เพราะปากัวถูกโฉลกกันค่ะ

วิธีการแก้ไข

เพื่อสิ่งร้ายให้กลายเป็นดี ด้วยการใช้สีต่างๆ มาเสริม จัดเรียงสีเสียใหม่ เหมือนคนไม่ชอบหน้า ไม่สมพงษ์กันต้องจับแยก หรือหาบุคคลมาคั่นกลาง

ดินปิดกั้นน้ำ สีเหลืองไม่ถูกกับสีดำ สีน้ำเงิน ต้องนำสีขาวมาเสริมแก้ไข เพราะสีเหลืองเป็นแม่ของธาตุทอง (สีขาว) และสีขาวเป็นแม่ของสีดำ สีน้ำเงิน
น้ำดับไฟ สีดำ สีน้ำเงิน สีน้ำตาล ไม่ถูกกับสีแดง ต้องใช้สีเขียว (ธาตุไม้) มาคั่น หรือ ผสมผสาน เพราะสีดำ สีน้ำเงิน เป็นแม่ของสีเขียว และสีเขียวเป็นแม่ของสีแดง ถูกโฉลกกันค่ะ
ทองตัดไม้ สีขาวไม่ถูกกับสีเขียว ต้องนำสีดำ สีน้ำเงิน คือ ธาตุน้ำมาผสมผสานเพราะน้ำเป็นแม่ของไม้ และทองเป็นแม่ของน้ำ
ไม้ชำแรก (แทรก) ดิน สีเขียวไม่ถูกกับเหลือง ต้องนำสีแดงธาตุไฟมาแก้ไข เพราะสีแดงเป็นแม่ของธาตุดิน สีเหลือง และสีเขียวให้ชีวิตแก่ธาตุไฟ

ที่มา : http://www.homedd.com/

No comments: