Monday, 11 December 2006

ไม้มงคลเสริมดวงชะตา

การปลกูไม้มงคลเป็นอีกวิธีหนึ่งซึ่งเป็นที่นิยมกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ เพราะนอกจากให้คุฯค่าทางด้านต่าง ๆ ตามพรรณไม้นั้น ๆ แล้ว แน่นอนว่าคุณก็ยังได้เก็บผล และเพลิดเพลินกับการชื่นชมความสวยงามได้ตลอดทั้งปี ดังนั้นเราจึงมี ีต้นไม้มงคลตัวอย่างที่น่าปลูกไว้เสริมดวงชะตา ดังนี้

โป๊ยเซียน

มงคล
คนโบราณชื่อว่าครอบครัวใดที่ปลูกต้นโป๊ยเซียนภายในบริเวณบ้าน ต้นไม้ชนิดนี้จะช่วยนำโชคลาภมาให้สมาชิกทุกคนด้วย และยังเชื่อว่าสามารถป้องกันคุ้มครองผู้เป้นเจ้าของ ตลอดจนครอบคัวให้มีความสุข เพราะต้นโป๊ยเซียนนั้นเป็นตัวแทนของเพเจ้าทั้ง 8 องค์ ซึ่งคอยคุ้มครองมนุษย์ให้อยู่อย่างสงบสุขและมีความเจริญรุ่งเรือง
เคล็ดปฏิบัติ
ผู้ที่เหมาะจะปลูกนั้นควรจะมีอายุสักหน่อย ถ้าทั้งครอบครัวมีแต่คนหนุ่มสาวก็ควรจะเชิญญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ หรือญาติผู้ใหญ่ที่เป็นคนดีและน่านับถือ มาปลูกก็จะยิ่งเสริมสิริมงคลด้วย ทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นทิศที่เหมาะที่สุดในการปลูกต้นโป๊ยเซียน เพราะทิศนี้จะทำให้โป๊ยเซียนมีสิริมงคลเพิ่มขึ้น ควรปลูกต้นไม้ชนิดนี้ในวันพุธ เพราะคนโบราณเชื่อว่าการปลูกต้นไม้ที่ให้ความสวลสดงดงาม หากปลูกในวันนี้ต้นไม้ก็จะสมบูรณ์และยังช่วยเพิ่มเป็นสิริมงคลให้บ้านด้วย

พุทธรักษา

มงคล
ชื่อของพรรณไม้ชนิดนี้มีความหมายที่ดีมาก เพราะหมายถึง การมีพระพุทธเจ้าคุ้มครองรักษาให้อยู่เย็นเป็นสุข ดังนั้นจึงเกิดความเชือว่าหากครอบครัวใดปลูกต้นพุทธรักษาครอบครัวนั้นก็จะมีแต่ความสุข โดยที่ไม่มีเรื่องร้าย ๆ เข้ากล้ำกรายให้ได้รับความเดือดร้อนเลย ต้นพุทธรักษานั้นจะช่วยปกป้องคุ้มครองมิให้มีภยันตรายกับสมาชิกถายในบ้าน รวมทั้งคอยปกป้องดูแลบ้านเรือนให้ร่มเย็นปลอดภัย และไม่เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงใด ๆ ขึ้นเลย
เคล็ดปฏิบัติ
การปลูกต้นพุทธรักษานั้น สมาชิกภายในบ้านสามารถปลูกได้ทุกคนหรืออาจจะช่วยกันปลูกคนละไม้คนละมือก็ได้เช่นกัน ซึ่งจะช่วยให้สัมพันธภาพในครอบครัวแน่นแฟ้นขึ้นด้วย ควรปลูกต้นพุทธรักษาไว้ทางทิศตะวันตก จะได้คอยปกป้องคุ้มครองครอบครัวให้แคล้วคลาดจากเรื่องร้าย ๆ วันพุธเป็นวันที่เหมาะสำหรับการปลูกต้นไม้ชนิดนี้มากที่สุด เพราะคนโบราณเชื่อว่าหากต้องการปลูกต้นไม้เพื่อช่วยส่งเสริมสิริมงคลก็ควรตะปลูกวันพุธ เพื่อต้นไม้นั้นจะได้ออกดอกบานสะพรั่งอยู่เสมอและเป็นสิริมงคล ส่งเสริมดวงชะตาให้ผู้ ู้ปลูกเจริญรุ่งโรจน์

ทองอุไร

มงคล
ต้นทองอุไรเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งที่มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ รูปทรงเป็นช่อเป็นรวงงดงาม และยังทนแดดได้ดีอีกด้วย คนโบราณเชื่อว่าทองอุไรจะเสริมโชคชะตาของผู้ปลูกให้มีความเจริญรุ่งเรือง มีเงินมีทองร่ำรวยมั่งคั่งสมดังชื่อทองอุไร และอีกชื่อหนึ่งของต้นทองอุไรก็คือ "ดอกสร้อยทอง" ซึ่งก็ถือว่าเป็นมงคลนามด้วยเช่นกัน นอกจากความเชื่อในเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ แล้ว ยังเชื่อกันว่าต้นทองอุไรจะเสริมวาสนาบารมีช่วยให้ผู้ปลูกมีเกียรติและมีลาภยศสูงส่งอีกด้วย
เคล็ดปฏิบัติ
วันพุธคือวันมงคลของไม้พันธุ์นี้ และควรให้หัวหน้าครอบครัวเป็นผู้ลงมือปลูกไว้ทางทิศเหนือของตัวบ้าน จึงจะทำให้สิริมงคลของไม้เกื้อหนุนและส่งเสริมดวงชะตาของผู้เป็นเจ้าของบ้านได้ดีมาก แต่ถ้าทิศเหนือเป็นทิศที่อยู่ทางด้านลังของบ้านพอดีและไม่มีพื้นที่ปลูกในบริเวณบ้าน ก็อนุโลมให้ปลูกไว้หน้าบ้านได้แต่ให้พยายามปลูกใกล้ทิศเเหนือมากที่สุด

ขนุน

มงคล
ต้นขนุนเป็นไม้เก่าแก่ที่คนไทยนิยมปลูกกันมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้ว คนโบราณเชื่อว่าขนุนเป็นไม้มงคลนาม คือให้ความเป็นสิริมงคลเหมือนชื่อ และจะส่งผลให้ผู้ปลูกมีบุญหนุนนำ ชีวิตจึงมีแต่ความสุขและรุ่งโรจน์ เชื่อกันว่าผู้ปลูกขนุนจะมีผู้ช่วยเหลือเกื้อหนุน จะทำการสิ่งใดก็มีคนสนับสนุนผลักดันให้ก้าวขึ้นสู่ความสำเร็จหากจะทำมาค้าขาย ก็จะร่ำรวยเพราะมีคนอุดหนุนจุนเจือไม่ขาด ไม่ว่าจะทำกิจใด ชีวิตก็จะรุ่งเรือง มีเงินมีทองหนุนเนื่องตลอดไป
เคล็ดปฏิบัติ
การปลูกขนุนเพื่อความเป็นสิริมงคลนั้น ควรให้ผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นผู้ลงมือปลูก วันที่เหมาะแก่การปลูกคือวันจันทร์และวันพฤหัสบดี และจำเป็นอย่างยิงที่จะปลูกต้นขนุนไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้าน

หมากผู้หมากเมีย

มงคล
ไม้ยืนต้นพันธุ์นี้ให้ความสวยงามด้วยรูปทรงลำต้นและใบที่แปลกตา และถ้าปลูกไว้ในบ้านก็จะเพิ่มสิริมงคลให้คนในครอบครัวโดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา ไม้มงคลนี้ชื่อก็บอกเป็นนัย ๆ อยู่แล้ว ดังนั้นจึงเชื่อกันว่าจะช่วยส่งเสริมมงคลให้ผู้ที่เป็นคู่ชีวิตให้ประสบความสุข มีความรักความผูกพันกันอย่างลึกซึ้ง มีความปรองดองกัน และไม่มีวันแตกแยกหรือแยกทางกันอย่างแน่นอน นอกจากให้มงคลในด้านเสริมดวงคู่แล้วก็ยังช่วยในด้สนบันดาลให้ความหวังของคุณสมปรารถนามีแต่ความสุขความเจริญอีกด้วย
เคล็ดปฏิบัติ
ควรจะปลูกไม้มงคลนี้ในวันอังคารจึงจะดีที่สุด และไม่เจาะจงว่าจะให้ผู้ใดลงมือปลูก แต่ส่วนใหญ่มักจะนิยมให้คู่สามี-ภรรยาเป็นผู้ลงมือปลูกเพื่อเอาฤกษ์และช่วยเสริมสิริมงคลในครั้งแรกที่ปลูก การจะปลูกหมากผู้หมากเมียเพื่อให้เกิดสิริมงคลและเสริมโชคดวงนั้น ต้องปลูกไว้ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวบ้านจึงจะดีที่สุด

เงินไหลมา

มงคล
ต้นเงินไหลมานี้มีใบที่มีสีสันสวยงาม ตรงกลางใบมีเส้นคล้ายสีเงิน และยังช่วยเพิ่มความสวยงามได้เป้นอย่างดี เงินไหลมาถือว่าเป็นนามที่เป็นมงคลยิ่งเพราะเงินทองที่ไหลมาเทมาสูบ้านเรือนและสมาชิกทุกคนในบ้านจะทำให้้ครอบครัวนั้นมีฐานะดี มั่งมีศรีสุข และร่ำรวยโดยทั่วหน้า คนโบราณเชื่อว่าหากบ้านใดปลูกต้นเงินไหลมาไว้ภายในบริเวณบ้น ก็จะมีเงินทองไหลมาเทมา ร่ำรวย จนเป็นเศรษฐี เช่นเดียวกับชื่อของต้นไม้เลยทีเดียว
เคล็ดปฏิบัติ
ควรจะปลูกไม้มงคลนี้ในวันอังคารจึงจะดีที่สุด เพราะคนโบราณชื่อกันว่าต้นไม้ที่ให้ฝบสีสันสวยงามจะมีพลังมาก ในวันนี้ ต้นเงินไหลมานั้นเหมาะที่จะปลูกทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของตัวบ้าน เพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแก่งให้กับพลังของต้นไม้ ผู้คนในบ้านจึงได้รับสิริมงคลจากต้นไม้ชนิดนี้อย่างเต็ม

ออมเงินและออมทอง

มงคล
ต้นออมเงิน ออมทองนี้ เป้นต้นไม้ ที่เหมาะกับการปลูในยุคที่เศรษฐกิจกำลังซบเซาเช่นนี้ ต้นไม้ชนิดนี้มีชื่อที่เป้นมงคล การออมเงิน ออมทอง ก็คือการเก็บหอมรอมริบ การสะสมเงินทอง หรือมัธยัสถ์รู้จักใช้จ่ายเงินทอง คนโบราณเชื่อว่าหากบ้านใดปลูกต้นออมเงิน ออมทอง เอาไว้ในบริเวณบ้านก็จะทำให้สมาชิกภายในบ้านรู้จักใช้เงินอย่างประหยัดจึงมีเงินทองเก็บออมไว้มากมาย และเงินทองก็ไม่รั่วไหลอีกด้วย
เคล็ดปฏิบัติ
ต้นออมเงิน ออมทองนั้นเหมาะที่จะปลูกทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเพราะเชื่อกันว่าจะช่วยเพิ่มพลังความเป็นสิริมงคลได้มากกว่าในทิศอื่น ควรจะปลูกต้นไม้ชนิดนี้ในวันอังคาร เพราะคนโบราณเชื่อว่าต้นไม้ที่มีใบสวยงามเป็นเสน่ห์ดึงดูดใจนั้น ถ้าได้ปลูกในวันอังคารก็จะสมบูรณ์แข็งแรง มีฝบสดสวยไว้ให้เชยชมและยังเสริมโชคชะตาให้อีกด้วย

วาสนาราชินีและวาสนาอธิฐาน

มงคล
ต้นวาสนานั้นเป้นสิ่งที่ใคร ๆ ก็ต้องการ เพื่อจะมีไว้เปนรากฐานที่ดีของชีวิตนั่นเอง เชื่อกันว่าหากบ้านใดที่ปลูกต้นวาสนา และคอยดูแลรดน้ำพรวนดินรวมทังใส่ปุ๋ยเป็นอย่างดี จนต้นวาสนาสวยสดงดงามและออกดอก ก็จะช่วยให้คนในบ้านนัน้ได้รับโชคลาภ ไม่ว่าเป็นข้าวของเงินทองหรือได้เลื่อนตำแหน่ง รวมทั้งมีอำนาจและบารมีเป็นที่น่าภูมิใจยิ่ง ต้นวาสนาทั้ง 2 ชนิดนี้ไม่ว่าจะเป็นวาสนาราชินี หรือวาสนาอธิษฐาน หากได้ปลูกและดูแลเป็นอย่างดี ก็จะช่วยเพิ่มพูนบุญบารมีเพิ่มโชคเพิ่มทรัพย์ของผู้เป้นเจ้าของให้มากยิ่งขึ้นด้วย
เคล็ดปฏิบัติ
ผู้ที่เหมาะจะปลูกต้นวาสนานั้นควรจะเป็นสุภาพสตรี เพราะไม่ว่าจะเป็นวาสนาอธิษฐาน หรือวาสนาราชินีก็ดูจะเหมาะเจาะกับความอ่อ่นโยนของผู้หญิง ทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นทิศที่เหมาะสำหรับการปลูกต้นวาสนามากที่สุด เพราะจะช่วยเพิ่มพลังของต้นไม้และเสริมความเป้นสิริมงคลให้แก่ครอบครัว ควรปลูกต้นไม้ชนิดนี้ในวันอังคาร เพราะเป็นวันที่คนโบราณเชื่อกันว่าหากต้องการปลูกต้นไม้ที่มีใบสวยงาม ควรจะปลูกในวันอังคารต้นไม้จึงจะเจริญเติบโตดี และเพิ่มบารมีให้กับผู้ปลูกและครอบครัวด้วย

ธรรมรักษา

มงคล
ชื่อของต้นไม้ชนิดนี้มีความหมายดี เพราะธรรมรักษาก็มาจากธรรมะ คือการรักษาสิ่งดีงาม หรือมีคุณธรรมซึ่งควรเคารพบูชา ดังนั้นธรรมรักษาจึงหมายถึงการช่วยคุ้มครองรักษาให้แคล้วคลาดจากภัยอันตายทั้งปวง และคนในบ้านก็จะมีคุณธรรมอันดีงาม คนโบราณเชื่อกันว่าหากบ้านใดที่ปลูกต้นธรรมรักษา สมาชิกทุกคนในบ้านก็จะได้รับการปกป้องคุ้มครองให้แคล้วคลาดจากอันตราย และมีความสงบสุข
เคล็ดปฏิบัติ
ควรปลูกต้นธรรมรักษาในวันพุธ เพราะคนโบราณเชื่อว่าต้นไม้ที่ให้ดอสวยงามนั้น ถ้าหากปลูกใวันพุธดอกจะบานะพรั่งเต็มต้นเลยทีเดียว ทิศที่เหมาะจะปลูกต้นธรรมรักษาก็คือทิศใต้หรือทิศตะวันออกของบ้าน เลือกทิศใดทิศหนึ่งที่คุณคิดว่าเหมาะสมจากนั้นลงมือปลูกได้ ต้นธรรมรักษาก็จะเจริญเติบโตพร้อมทั้งคอยปกป้องรักษาสมาชิกในบ้านให้พบแต่ความสงบสุข

ทรงบาดาล

มงคล
ต้นทรงบาดาลนั้นจะผลิดอกสีเหลืองบานสะพรั่งตลอดทั้งปี จนทั่วต้นกลายเป็นสีเหลืองเรืองรองราวกับทองคำเปล่งประกายเลยทีเดียว ทรงบาดาลก็คือผู้เป็นใหญ่แห่งนาคพิภพในชั้นบาดาล หรือผู้เป็นใหญ่ในโลกบาดาลนั้นเอง ดังนั้นคนโบราณจึงเชื่อกันว่าหากบ้านใดปลูกต้นไม้ชนิดนี้ ก็จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงในชื่อเสียงและฐานะให้เกรียงไกรเป้นที่รู้จักกว้างขวาง และได้รับการยกย่องจากผู้คนทั่วไป นอกจากนี้ยังเชื่ออีกว่าต้นทรงบาดาลจะช่วยให้สมาชิกในบ้านนั้น่ำรวยเงินทอง เพราะประกายทองสุกใสของดอกจะช่วยเพิ่มโชคลาภและทรัพย์สินให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น
เคล็ดปฏิบัติ
ควรปลูกต้นไม้ชนิดนี้ในวันเสาร์ เพราะคนโบราณชื่อว่าต้นไม้ที่ช่วยเสริมสิ่งดี ๆ ที่เป็นมงคลให้แก่บ้าน ถ้าได้ปลูกในวันเสาร์ก็จะช่วยเสริมพลังให้แก่ต้นไม้อีกทางหนึ่ง

ที่มา : http://www.yodtip.com/

No comments: