Monday, 4 December 2006

สูตรดูแลรักษาหน้าใสด้วยสมุนไพร

สูตรผสมจากพืชผัก (ว่านหางจระเข้)

สูตรผสม »
ว่านหางจระเข้ 2 ใบสาหร่ายทะเล(พอสมควร)

วิธีผสม »
นำว่านหางจระเข้มาล้างน้ำให้สะอาดหั่นเอาเฉพาะวุ้นใสๆข้างในจากนั้นเป็นชิ้นเล็กๆปั่นรวมกับสาหร่ายทะเลที่แช่น้ำจนนิ่มและหมดสิ่งสกปรกจนละเอียดรวมเป็นเนื้อเดียวกัน จะได้เนื้อครีมข้นและเหนียวใช้สำหรับนำมาพอกกับหน้าที่สะอาดแล้วก่อนเข้านอน โดยพอกทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาทีจึงล้างออกด้วยน้ำสะอาด จะรู้สึกผิวหน้าสดชื่นและเต่งตึงขึ้นด้วยทำเป็นประจำสัปดาห์ละ 3-4 ครั้งภายในเวลาไม่ถึงเดือน จะสังเกตเห็นว่าผิวหน้าดูดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงจนสามารถสังเกตได้สูตรผสมจากพืชผัก (แตงกวา)

สูตรผสม »
แตงกวา 2-3 ผลนมสด 1/2 ถ้วย

วิธีผสม »
นำแตงกวามาล้างน้ำให้สะอาดหั่นเป็นชิ้นเล็กๆปั่นรวมกับนมสดจนละเอียดรวมเป็นเนื้อเดียวกัน จะได้เนื้อครีมข้นและเหนียวใช้สำหรับนำมาพอกกับหน้าที่สะอาดแล้วก่อนเข้านอน โดยพอกทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาที จึงล้างออกด้วยน้ำสะอาด จะรู้สึกผิวหน้าสดชื่นและเต่งตึงขึ้นด้วยทำเป็นประจำสัปดาห์ละ 3-4 ครั้งภายในเวลาไม่ถึงเดือน จะสังเกตเห็นว่าผิวหน้าดูดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงจนสามารถสังเกตได้สูตรผสมจากพืชผัก (มะขามเปียก)

สูตรผสม »
มะขามเปียก 1 ก้อนดินสอพอง (2-3 เม็ด)

วิธีผสม »
นำมะขามเปียกและดินสอพองมาขยี้รวมจนละเอียดรวมเป็นเนื้อเดียวกันจะได้เนื้อครีมข้นและเหนียว ใช้สำหรับนำมาพอกกับหน้าที่สะอาดแล้วก่อนเข้านอนโดยพอกทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาที จึงล้างออกด้วยน้ำสะอาด จะรู้สึกผิวหน้าสดชื่นและเต่งตึงขึ้นด้วยสูตรผสมนี้เป็นที่รู้จักกันดีทั่วไป สามารถนำมาขัดพอกผิวหลังจากอาบน้ำทุกครั้งและทิ้งไว้ประมาณ 10 นาทีจึงล้างออกด้วยน้ำสะอาดและไม่ต้องฟอกสบู่ตามก็ได้ทำเป็นประจำสัปดาห์ละ 3-4 ครั้งภายในเวลาไม่ถึงเดือนจะสังเกตเห็นว่าผิวหน้าดูดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงจนสามารถสังเกตได้สูตรผสมจากพืชผัก (ขี้เหล็ก)

สูตรผสม »
ยอดขี้เหล็ก 1/2 ถ้วยน้ำผึ้งแท้ 1/2 ถ้วยยอดมะขาม 1/2 ถ้วย

วิธีผสม »
นำยอดขี้เหล็กและยอดมะขามมาล้างน้ำให้สะอาดหั่นเป็นชิ้นเล็กๆปั่นรวมกับน้ำผึ้งแท้จนละเอียดรวมเป็นเนื้อเดียวกัน จะได้เนื้อครีมข้นและเหนียวใช้สำหรับนำมาพอกกับหน้าที่สะอาดแล้วก่อนเข้านอน โดยพอกทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาทีจึงล้างออกด้วยน้ำสะอาด จะรู้สึกผิวหน้าสดชื่นและเต่งตึงขึ้นด้วยทำเป็นประจำสัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง ภายในเวลาไม่ถึงเดือน จะสังเกตเห็นว่าผิวหน้าดูดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลง จนสามารถสังเกตได้สูตรผสมจากพืชผัก (ขมิ้นสด)

สูตรผสม »
ขมิ้นสด (เล็กน้อย)ดินสอพอง 2-3 เม็ดมะนาว 1 ผล

วิธีผสม »
นำขมิ้นสดมาล้างน้ำให้สะอาดหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ปั่นรวมกับดินสอพองและมะนาว จนละเอียดรวมเป็นเนื้อเดียวกัน จะได้เนื้อครีมข้นและเหนียว ใช้สำหรับนำมาพอกกับหน้าที่สะอาดแล้วก่อนเข้านอน โดยพอกทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาที จึงล้างออกด้วยน้ำสะอาด จะรู้สึกผิวหน้าสดชื่นและเต่งตึงขึ้นด้วย ทำเป็นประจำสัปดาห์ละ 3-4 ครั้งภายในเวลาไม่ถึงเดือนจะสังเกตเห็นว่าผิวหน้าดูดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงจนสามารถสังเกตได้มะนาวจะทำให้ผิวนวลเนียนขึ้นสามารถสัมผัสได้ และเมื่อผสมรวมกันกับผักแว่นก็จะยิ่งทำให้ผิวหน้าดูดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสูตรผสมจากพืชผัก (ใบบัวบก)

สูตรผสม »
ใบบัวบก 1 กำมือน้ำสะอาด(เล็กน้อย)

วิธีผสม »
นำใบบัวบกมาล้างน้ำให้สะอาดหั่นเป็นชิ้นเล็กๆปั่นรวมกับน้ำสะอาดจนละเอียดรวมเป็นเนื้อเดียวกัน จะได้เนื้อครีมข้นและเหนียวใช้สำหรับนำมาพอกกับหน้าที่สะอาดแล้วก่อนเข้านอนโดยพอกทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาที จึงล้างออกด้วยน้ำสะอาดจะรู้สึกผิวหน้าสดชื่นและเต่งตึงขึ้นด้วยทำเป็นประจำสัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง ภายในเวลาไม่ถึงเดือน จะสังเกตเห็นว่าผิวหน้าดูดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงจนสามารถสังเกตได้สูตรผสมจากพืชผัก (ใบเตย)

สูตรผสม »
ใบเตย 3 ใบน้ำสะอาด(เล็กน้อย)

วิธีผสม »
นำใบเตยมาล้างน้ำให้สะอาดหั่นเป็นชิ้นเล็กๆปั่นรวมกับน้ำสะอาดจนละเอียดรวมเป็นเนื้อเดียวกัน จะได้เนื้อครีมข้นและเหนียวใช้สำหรับนำมาพอกกับหน้าที่สะอาดแล้วก่อนเข้านอนโดยพอกทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาที จึงล้างออกด้วยน้ำสะอาดจะรู้สึกผิวหน้าสดชื่นและเต่งตึงขึ้นด้วยทำเป็นประจำสัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง ภายในเวลาไม่ถึงเดือน จะสังเกตเห็นว่าผิวหน้าดูดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงจนสามารถสังเกตได้สูตรผสมจากพืชผัก (บวบหอม)
สูตรผสม »
บวบหอม 1 ผลน้ำผึ้งแท้ 1/2 ถ้วย
วิธีผสม »
นำบวบหอมมาล้างน้ำให้สะอาดหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ปั่นรวมกับน้ำผึ้งแท้ จนละเอียดรวมเป็นเนื้อเดียวกัน จะได้เนื้อครีมข้นและเหนียวใช้สำหรับนำมาพอกกับหน้าที่สะอาดแล้วก่อนเข้านอน โดยพอกทิ้งไว้ ประมาณ 15-20 นาที จึงล้างออกด้วยน้ำสะอาด จะรู้สึกผิวหน้าสดชื่นและเต่งตึงขึ้นด้วยทำเป็นประจำสัปดาห์ละ 3-4 ครั้งภายในเวลาไม่ถึงเดือน จะสังเกตเห็นว่าผิวหน้าดูดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลง จนสามารถสังเกตได้สมัยก่อนนิยมนำบวบหอมมาฝานเป็นชิ้นบางๆ และวางแปะให้ทั่วใบหน้าหลับตาทิ้งไว้สักพักก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาด ก็ได้ผลเช่นกันและจะดียิ่งขึ้นไปอีกหากได้ผสมกับน้ำผึ้งแท้สูตรผสมนมสด,ไข่ไก่และถั่วเหลืองซีก

สูตรผสม »
ถั่วเหลืองซีก 1/4 ถ้วยไข่ไก่ 1/2 ฟองนมสด 2 ช้อนโต๊ะดินสอพอง 2 เม็ด

วิธีผสม »
นำถั่วเหลืองมาแช่น้ำให้นิ่มจากนั้นล้างน้ำให้สะอาดปั่นรวมกับไข่ไก่นมสดและดินสอพองจนละเอียดรวมเป็นเนื้อเดียวกันจะได้เนื้อครีมข้นและเหนียวใช้สำหรับพอกหน้าที่สะอาดแล้ว โดยพอกก่อนเข้านอนพอกทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาทีแล้วจึงล้างออกด้วยน้ำสะอาดจะทำให้หน้าดูสดใส และมีน้ำมีนวลขึ้นเรื่อยๆ หลังจากที่ทำเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพียงสัปดาห์ละ 3-4 ครั้งเท่านั้น ในเวลาไม่ถึงเดือน ก็จะเห็นผลอย่างชัดเจนสูตรผสมนมสด,ไข่ไก่และแตงไทยสุก

สูตรผสม »
แตงไทยสุก 1/2 ถ้วยนมสด(พอควร)ไข่ไก่ 1/2 ฟอง

วิธีผสม »
นำแตงไทยสุกมาปั่นรวมกับไข่ไก่และนมสด จนละเอียดเข้าเป็นเนื้อเดียวกันจะได้เนื้อครีมข้นและเหนียว ใช้สำหรับพอกหน้าที่สะอาดทำก่อนเข้านอนประมาณ 15-20 นาทีแล้วจึงล้างออกด้วยน้ำสะอาด จะรู้สึกผิวหน้าชุ่มชื่นนวลเนียนและมีกลิ่นหอมธรรมชาติจากแตงไทย ให้ทำเป็นประจำอย่าให้ขาดโดยอาจจะทำเพียง 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ก็ได้ ผิวหน้าที่ได้รับการบำรุงจากแตงไทยที่มีสารอาหารมากมายประกอบกับความเย็นของผลไม้ชนิดนี้จะทำให้หน้าตาสดชื่นทันทีหลังจากทำเสร็จและนมสดกับไข่ไก่จะช่วยทำให้หน้าดูดีขึ้นอย่างแน่นอนสูตรผสมนมสด,ไข่ไก่และมันฝรั่ง

สูตรผสม »
มันฝรั่งหั่น 1 หัวแครอท 1 ช้อนโต๊ะนมสด 1 ถ้วย

วิธีผสม »
นำมันฝรั่งและแครอทมาล้างน้ำให้สะอาด และหั่นเป็นชิ้นเล็กๆปั่นรวมกับไข่ไก่ และนมสดจนละเอียดเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน จะได้เนื้อครีมข้นและเหนียว ใช้สำหรับพอกหน้าที่สะอาดทำก่อนเข้านอน ประมาณ 15-20 นาทีแล้ว จึงล้างออกด้วยน้ำสะอาด จะรู้สึกผิวหน้าชุ่มชื่นนวลเนียน และสดใสอีกด้วยทำเป็นประจำสัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง ภายในเวลาไม่ถึงเดือน จะสังเกตเห็นว่าผิวหน้าดีขึ้น อย่างเห็นได้ชัดสูตรผสมนมสด,ไข่ไก่และมะลิ

สูตรผสม »
ดอกมะลิตูมหรือบาน 1/4 ถ้วยไข่ไก่ 1/2 ฟองนมสด 1 ช้อนโต๊ะน้ำผึ้งแท้ 1 ช้อนโต๊ะ

วิธีผสม »
นำดอกมะลิมาล้างให้สะอาดปั่นรวมกับกับไข่ไก่ นมสดและน้ำผึ้งแท้จนละเอียดรวมเป็นเนื้อเดียวกัน จะได้เนื้อครีมข้นและเหนียว ใช้สำหรับพอกหน้าที่สะอาดทำก่อนเข้านอนประมาณ 15-20 นาทีแล้วจึงล้างออกด้วยน้ำสะอาด จะรู้สึกผิวหน้าชุ่มชื่นนวลเนียน มีกลิ่นหอมธรรมชาติจากดอกมะลิ และสดใสอีกด้วยทำเป็นประจำสัปดาห์ละ 3-4 ครั้งภายในเวลาไม่ถึงเดือน จะสังเกตเห็นว่าผิวหน้าดีขึ้นอย่างเห็นได้สูตรผสมนมสด,ไข่ไก่และเร่ว

สูตรผสม »
เร่ว 1 ใบไข่ไก่ 1/2 ฟองนมสด 1-2 ช้อนโต๊ะน้ำผึ้งแท้ 1 ช้อนโต๊ะ

วิธีผสม »
เร่วเป็นสมุนไพรที่มีเฉพาะแถบจันทบุรี ตราด ระยองและทางตะวันออก มีสรรพคุณแก้โรคท้องอืด ท้องเฟ้อ บางทีก็นำมาปรุงในน้ำซุปนำใบเร่ว (ใบยาวและใหญ่) มาปั่นรวมกับส่วนผสม จนละเอียดรวมเป็นเนื้อเดียวกัน จะได้ครีมข้นละเหนียว ใช้สำหรับนำมาพอกที่หน้าที่สะอาดแล้ว ก่อนเข้านอนพอกทิ้งไว้ ประมาณ 15-20 นาที จึงล้างออกด้วยน้ำสะอาด ทำเป็นประจำสัปดาห์ละ 3-4 ครั้งและภายในเวลาไม่ถึงเดือน จะสังเกตเห็นว่าผิวหน้าดูดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสูตรผสมนมสด,ไข่ไก่และขี้เหล็ก

สูตรผสม »
ใบและยอดขี้เหล็ก 1 ถ้วยไข่ไก่ 1 ฟองนมสด(พอสมควร)

วิธีผสม »
ให้นำใบและยอดขี้เหล็กมาล้างน้ำให้สะอาดและหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ปั่นรวมกับไข่ไก่ และนมสดจนละเอียดเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน จะได้เนื้อครีมข้นและเหนียว ใช้สำหรับพอกหน้าที่สะอาดทำก่อนเข้านอนประมาณ 15-20 นาทีแล้ว จึงล้างออกด้วยน้ำสะอาด จะรู้สึกผิวหน้าชุ่มชื่นนวลเนียน และสดใสอีกด้วยทำเป็นประจำสัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง ภายในเวลาไม่ถึงเดือนจะสังเกตเห็นว่าผิวหน้าดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสูตรผสมนมสด,ไข่ไก่และแอปเปิ้ล

สูตรผสม »
แอปเปิ้ลหั่น 1/2 ถ้วยไข่ไก่ 1/2ฟองนมสด 1-2 ช้อนโต๊ะ

วิธีผสม »
นำแอปเปิ้ลมาปั่นรวมกับไข่ไก่และนมสดจนละเอียดผสมเป็นเนื้อเดียวกันจะได้เนื้อครีมข้นและเหนียวใช้สำหรับพอกหน้าที่สะอาดแล้วก่อนเข้านอนโดยพอกทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาที จึงล้างออกด้วยน้ำสะอาดจะรู้สึกผิวชุ่มชื่นนวลเนียน และมีกลิ่นหอมธรรมชาติอีกด้ว

No comments: